Tlumočení. S námi se domluvíte!

Našim klientům tlumočíme během obchodních jednání v Česku i v zahraničí, firemních akcí, konferencí či například soudních jednání - tlumočíme jak běžné jazyky, tak ty méně obvyklé, například turečtinu či chorvatštinu. I v případě tlumočníků platí, že každý z našich klientů má „vlastního“ tlumočníka, který danou společnost a její produkty či služby dobře zná. Někteří z nich pak pro danou společnost kromě tlumočení také překládají. Naši lidé díky svým zkušenostem dokáží při tlumočení také pohotově zohlednit kulturní rozdíly, které dělí země, jejichž jazyky tlumočí, což je velice důležité a může to mít vliv na výsledek jednání. Důležitou součástí naší práce je tlumočení konferencí, během kterých zajišťujeme tlumočnické služby na klíč, včetně pronájmu tlumočnické techniky. Věnujeme se také tlumočení pro státní zastupitelství, soudy či policii, můžeme tedy zajistit i takzvané tlumočení s ověřením.

Jaké tlumočení pro vás zvládneme?

Tlumočení během obchodních jednání

Pro tlumočení při obchodních jednáních a schůzkách se využívá konsekutivního tlumočení. Je to způsob tlumočení, při kterém vy vyslovíte vždy několik vět, odmlčíte se a poskytnete tlumočníkovi čas na tlumočení. Běžně se používá konsekutivní tlumočení právě při akcích s menším počtem účastníků.

Tlumočení konferencí či workshopů

Pro tlumočení konferencí, seminářů, workshopů a dalších akcí s větším počtem účastníků se používá simultánní tlumočení. Tlumočník současně („on-line“) s řečníkem tlumočí posluchačům v požadovaném jazyce. Protože se jedná o velmi náročnou formu tlumočení, která klade na tlumočníka vysoké nároky, jsou v kabině vždy k dispozici dva tlumočníci, kteří se po několika minutách střídají. Na konference vám také rádi zapůjčíme tlumočnickou techniku (sluchátka, kabiny).

Tlumočení po telefonu

Pro rychlou telefonickou komunikaci a domluvu v cizím jazyce a při komunikaci se zahraničními partnery lze využít tlumočení po telefonu. Využívá se hlavně v případech, kdy tlumočník či jeden z klientů nemůže být přímo přítomen rozhovoru. Je také možné objednat si takzvaný konferenční hovor, během kterého se propojí zákazník, tlumočník a volaný - každý se nachází například ve své kanceláři, všichni se vzájemně slyší a mohou hned reagovat.

Soudní tlumočení, tlumočení s ověřením

Soudní tlumočení, resp. tlumočení s ověřením, smí provádět pouze soudem jmenovaný tlumočník, který je evidován krajským soudem. Soudní tlumočení je využíváno především při soudních jednáních. Tento způsob tlumočení lze také využít při tlumočení před úřady, tlumočení na valných hromadách společností, tlumočení v notářských kancelářích, tlumočení před policejními orgány apod. Majitelka agentury Přeložto Monika Hradilová má navíc bezpečnostní prověrku pro armádu a bezpečnostní složky.   

Tlumočení při obchodních cestách

Pro tlumočení při obchodních cestách, schůzkách a pracovních návštěvách v zahraničí se obvykle používá tzv. doprovodné tlumočení, někdy také označované jako informativní tlumočení. Doprovodné tlumočení znamená, že tlumočník doprovází zákazníka po celou dobu jeho pobytu v zahraničí. Pomáhá mu při jednáních na úřadech, při návštěvách restaurace nebo kulturní akce, při objednávání ubytování, lístků, letenek a obecně se zorientovat v neznámém prostředí.

Tlumočení pro soukromé osoby

Tlumočení samozřejmě zajišťujeme i pro soukromé osoby. Příležitostí, ač se to nezdá, může být víc než dost. Mohou to být jednání se zahraničními úřady, soudní jednání, ale také například tlumočení svatby či dalších slavnostních obřadů.


Tlumočnické perličky

Noční tlumočení v lokomotivě

Tlumočení pro společnost Hrochostroj, která se věnuje výstavbě a údržbě železničních tratí, je vždycky nevšední zážitek. Údržba železnic se totiž provádí zpravidla v noci, a když je potřeba zaučit nové české posádky, sejdou se v kabině strojvedoucího lokomotivy Češi, jejich němečtí školitelé, tlumočník a dozorující inspektor. Při tlumočení pak musíte ovládat velmi specifický železničářský slang - například musíte vědět, co to znamená, když se řekne „jet na trpaslíka“. A protože bezpečnostní předpisy na železnici jsou z pochopitelných důvodů velmi přísné, váš překlad musí být naprosto přesný.

Tlumočník, nebo zaměstnanec?

Společnost Datwyler je předním výrobcem gumárenských dílů například pro automobilový průmysl. S jejich pobočkou v Novém Bydžově spolupracujeme od jejího založení. Kromě překladů softwaru, návodů či technologických postupů jsme pro firmu také tlumočili v období, kdy se potýkala s nedostatkem zaměstnanců. Do výroby tehdy nastoupila řada pracovníků z mnoha různých zemí, kteří se ale spolu nedokázali domluvit. A právě v tuto chvíli nastoupili naši tlumočníci - s nadsázkou lze říct, že tehdy ve výrobě pracoval stejný počet tlumočníků, jako zaměstnanců.

Vyjednávání o nových dálnicích

Stavebnictví je velmi konkurenční obor. My máme to štěstí, že spolupracujeme s jedním z největších hráčů v tomto segmentu, společností Eurovia. Tato firma se často účastní tendrů na stavbu či rekonstrukci silnic, dálnic, železnic či mostů, a právě během jednání o detailech konkrétních zakázek jí tlumočíme. Pro tlumočníka jsou podobná jednání náročná především na znalost odborné terminologie. Ať už se mluví o skladbě povrchu konkrétního úseku dálnice nebo konstrukčních detailech nového mostu, vždy musí být v obraze.